Mijn gezinspraktijk richt zich op gezinnen met jonge kinderen tot ±8 jaar en hun ouders. Ik wil een plek bieden waar ouders en hun jonge kinderen terecht kunnen voor kennis en ervaring omtrent de elementen die cruciaal zijn voor een gezonde ontwikkeling van een kind.


We weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat de eerste 1001 dagen (vanaf de conceptie tot 2 jaar) cruciaal zijn voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Ervaringen tijdens de zwangerschap en de relatie tussen ouder en kind kunnen de ontwikkeling van het brein beïnvloeden en hebben een levenslange invloed op de lichamelijke en emotionele gezondheid van het jonge kind. Hechting tussen ouder en kind gebeurd via lichamelijk contact; knuffelen, stoeien, etc. Van wezenlijk belang daarbij is de emotionele beschikbaarheid van de ouder voor het jonge kind. Liefde en aandacht zijn als een warm bad voor het kind. In mijn praktijk richt ik de aandacht op het plezier en contact tussen ouders en kinderen. Ik richt me hierbij zowel op preventie (overdracht van kennis en ervaring ter voorkoming van problemen) als op begeleiding en behandeling bij problemen en stagnaties.

Preventief


Het leven van gezinnen met jonge kinderen is veelal hectisch. Jonge kinderen vragen veel zorg en aandacht, waarbij ouders vaak naast het opvoeden van de kinderen ook werken, een sociaal leven hebben, ruimte nodig hebben voor persoonlijke ontwikkeling, en het huishouden op orde willen hebben. Hoe doe je dat allemaal goed als ouder(s) en hoe draag je bij aan een goede ontwikkeling van je kind. Door middel van een Ouder-kind spelgroep wil ik ouders meenemen in de ontwikkel wereld van hun kind en spelenderwijs laten ervaren hoe je de ontwikkeling van je kind kan ondersteunen en stimuleren. Ouder(s) en kind maken kennis met verschillende bewegingsspelletjes. Naast het hebben van plezier met elkaar, besteed ik aandacht aan de interactie tussen ouder en kind. De spelgroep vindt plaats in een groep met maximaal zes gezinnen waarbij er ook aandacht is voor het samenspelen van kinderen en kunnen ouders ervaringen met elkaar uitwisselen.

Daarnaast bied ik een Oudercursus ‘Het brein van mijn kind’. Een cursus over hechting en opvoeding met aandacht voor lijfelijk contact en ontwikkeling van het brein. Ik vind het leuk om op maat dingen te maken dus mocht u een vraag hebben neemt u gerust contact op.

Begeleiding/behandeling


Het leven van een gezin met jonge kinderen loopt niet altijd zoals verwacht. Soms hebben ouder en kind bijvoorbeeld een moeilijke start gehad samen. Bijvoorbeeld wanneer een kind te vroeggeboren wordt en voor langere tijd in een couveuse ligt. Ook een (langdurige) ziekenhuisopname en forse medische ingrepen kunnen voor zowel ouder als kind traumatisch zijn. Daarnaast kunnen spanning en conflicten binnen het gezin gevoelens van onveiligheid teweegbrengen bij de gezinsleden. Hierdoor kan het contact tussen ouder en kind verstoort raken. Ook bij adoptie/pleegzorg kunnen er problemen zijn in het contact tussen de adoptie/pleegouders en het kind. Zo zijn er vele redenen te bedenken waarom het contact tussen ouders en kind niet goed loopt. Soms is er niet een eenduidige reden aan te wijzen maar verloopt de ontwikkeling van het kind niet optimaal. Als er extra aandacht nodig is om de band tussen ouder en kind tot stand te laten komen, te versterken, het contact meer soepel te laten verlopen of de afstemming te verbeteren dan kan ik wat voor u en uw gezin betekenen. Op verschillende manieren, maar vooral spelenderwijs werken we gezamenlijk aan de vertrouwensband, de ontwikkeling en aan wat men anders wenst. Mijn uitgangspunt is dat ouders/verzorgers belangrijk zijn in het leven van het jonge kind en dat we gezamenlijk de begeleiding/ behandeling vormgeven, passend bij u en uw gezin. We kunnen samen kijken en puzzelen naar wat u wenst hierin voor uw gezin en hoe hier op maat het beste aan gewerkt kan worden. Wij kunnen hierbij Ouder-kind-Interactie Bewegingsspel (OKI-B) aanbieden. Daarnaast kan reflexintegratie helpen bij het verminderen van stress van ons stresssysteem en de gewenste ontwikkeling ondersteunen bij zowel ouder als kind.


Pofessionals kunnen ook bij mij terecht voor: consultatie, een eas beoordeling, teambegeleiding, coaching en training.


Heeft u vragen over wat ik in uw concrete situatie kan betekeken? Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek. zie gegevens onder "Contact".